logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Renovation i Tinggården

Vi komposterer det grønne affald...

Det grønne affald kommes i de små, grønne containere i skralderummene. Der må kommes både frugt og grønt i beholderne, men ikke kød, visne blade eller græs.

 

Vi indsamler det grønne affald og fordeler det i nogle lidt større containere på vores storskraldsplads. Containerne er isolerede og her står det grønne affald ca. 3 måneder. Vi blander gerne lidt flis i, så der kan komme luft til alt det grønne. Det fremmer omsætningen.

Efter de 3 måneder kører vi alt det grønne gennem en såkaldt slaglemølle, som findeler indholdet i beholderne. Vi laver det hele om til en mile på ca. 3 x 3 meter og ca. 1,75 m høj. I Milen kommer vi lagvis flis for at sørge

for luft til processen. Det giver bedre kompost og sikrer desuden, at det ikke lugter. Selve omsætningen sørger vores kompostorme for. Når vi lige har lavet milen, stiger temperaturen til tæt på 80 grader.

Herefter står komposten ca. 3 måneder, til vi skal lave en ny portion. Komposten stikker vi så om fra milen til en bunke ved siden af. Herefter stiger temperaturen igen til ca. 60 grader. Efter ca. 6 uger er komposten klar til brug. Det meste af komposten bruger beboerne selv - f.eks. til jordforbedring i haverne eller i urtehaverne. Komposten er kraftig og af allerbedste kvalitet.

Haveaffald og grene...

På storskraldspladsen er der en bås til grenaffald. Herved forstår vi grene, som vi kan bruge til flis. Det er ikke almindeligt haveaffald som jord og grus. Hvert forår i april bestiller vi en stor container, som står mellem Tinggården I og Tinggården II i godt 14 dage. Heri kan kommes alle former for haveaffald. Der kommer opslag på fælleshusene i god tid, før den kommer.

Genvej til ...

Kontakt os ...

flag DE
flag GB