logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Tinggårdens tænketank

Mellem science fiction og gode idéer

Afdelingsbestyrelsen har taget initiativ til en slags tænketank for Tinggården. Baggrunden er et ønske om at fremme kreative løsningsforslag til forbedring af livet i og omkring Tinggården i en bredere forstand.

 

Idéen udspringer af en uformel snak i afdelingsbestyrelsen, hvor man bl.a. talte om Tinggårdens tradition for at være både alternativ og kreativ, og som en naturlig forlængelse heraf at være fremsynet i forhold til Tinggården i fremtiden. Rent konkret handler det om at indtænke miljøvenlige og innovative løsninger i driften og vedligeholdelsen af byggeriet.

 

Tanken med tænketanken…

Tænketanken skal fungere som et uformelt, kreativt og nysgerrigt forum for idéer. Som udgangspunkt er tænketanken åben for alle input fra både beboere og andre med interesse i Tinggården og de idéer, som tænkes. Efterhånden som initiativerne bliver mere konkrete, kan der efter behov kobles eksterne eksperter og analytikere på.

 

Tænk højt…

I første omgang har vi etableret tænketanken rent fysisk på Tinggådens hjemmeside www.tinggården.nu. Her skriver vi idéerne op efterhånden som de kommer ind. Kommentarer af enhver relevant art er naturligvis velkomne: post@tinggaarden.nu  

Som med andre tænketanke er vi også nødt til at medtænke den funktionelle side af idéerne. Derfor vil det være fint, hvis man i kommentarerne f.eks. tænkte på følgende elementer:

Idéen i sig – hvad, hvorfor, hvordan og hvor dyrt…

Nytteværdien – er det godt for byggeriet, for beboerne, for miljøet o.s.v.

Mere viden – hvor kan man eventuelt finde mere viden om idéen.. – links, virksomheder m.m.?

Realiseringen – hvordan skal idéen konkret udføres..?

Økonomien – hvad koster det og hvem skal betale – sparer idéen penge eller skåner den miljøet..?

Gennemførelsen – hvem skal lave det og hvordan..?

 

De første tanker…

I det følgende skitserer vi de idéer, som foreløbigt er kommet på bordet rent uformelt.

På undersiderne kan man læse mere – og husk; Tænketanken er lige født og skal først lære at kravle, så giv den en hånd…

 

> Solpaneler…

Tagene i Tinggården II skal renoveres om nogle år. Ved at bruge solpaneler som en del af tagrenoveringen an man måske slå to fluer med et smæk. 

 

> Vandopsamling…

Vand er en sparsom ressource. Ved at gennemføre vandbesparelser og opsamle regnvand kan vi skåne miljøet og på sigt forbedre økonomien.

 

> Grønne tage…

Ved at etablere såkaldt grønne tage kan man dels reducere vandafledningen, forlænge undertagenes levetid, skabe flotte æstetiske løsninger samt forbedre områdets flora og fauna.

Læs mere om grønne tage på Tinggården her… 

 

> CO2-regnskab på nettet

Det er muligt at udregne sit eget private CO2-regnskab. Ved at etablere en formular på hjemmesiden kan beboerne udregne deres private CO2-regnskab og derved få mere bevidsthed om, hvordan vi kan reducere forbruget.

 

> Udvendig maling som i gamle dage…

Tinggården maler hvert år mange hundrede kvadratmeter træværk med traditionel maling. For mange hundrede år siden brugte man alternative metoder til at vedligeholde f.eks. bindingsværket med. Kan metoden bruges på Tinggården..?

Genvej til ...

Kontakt os ...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100

flag DE
flag GB