logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Referater, bestyrelser m.m.

Tinggårdens organisation...

Tinggården er bygget op med en selskabsbestyrelse, en afdelingsbestyrelse og et repræsentantskab. Øverste myndighed er repræsentantskabet, mens stormødet eller beboermødet godkender budgetter og regnskaber.

 

Selskabsbestyrelsen fastlægger de store linier, og afdelingsbestyrelsen de lidt mindre linier (som også kan være ret store).

 

Herudover fastsætter hver enkelt gruppe på demokratisk vis sine egne interne regler.

 

Der er desuden et forsamlingshusudvalg samt en række ad hoc-udvalg.

 

Selskabet har ansat en daglig administrator til at stå for udlejning, huslejeinddrivelse og alt det praktiske omkring betaling af regninger, personaleledelse og meget andet. Vores administrator er DAB, som har et lokalkontor i Køge.

 

Til venstre kan man læse mere om afdelingsbestyrelsen og se referater fra møderne. Samme sted kan man se dagsordenen til det aktuelle møde.

Genvej til ...

Kontakt os ...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100

flag DE
flag GB