Referater, bestyrelser m.m.

Tinggårdens organisation...

Tinggården er bygget op med en selskabsbestyrelse, en afdelingsbestyrelse og et repræsentantskab. Øverste myndighed er repræsentantskabet, mens stormødet eller beboermødet godkender budgetter og regnskaber.

 

Selskabsbestyrelsen fastlægger de store linier, og afdelingsbestyrelsen de lidt mindre linier (som også kan være ret store).

 

Herudover fastsætter hver enkelt gruppe på demokratisk vis sine egne interne regler.

 

Der er desuden et forsamlingshusudvalg samt en række ad hoc-udvalg.

 

Selskabet har ansat en daglig administrator til at stå for udlejning, huslejeinddrivelse og alt det praktiske omkring betaling af regninger, personaleledelse og meget andet. Vores administrator er DAB, som har et lokalkontor i Køge.

 

Til venstre kan man læse mere om afdelingsbestyrelsen og se referater fra møderne. Samme sted kan man se dagsordenen til det aktuelle møde.

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100