Driftberetning Tinggården 2011

Årets gang i Tinggården 2011

Generelt kan man sige om 2011, at det har været et år i besparelsernes tegn, da vi har haft betydeligt færre penge på budgetterne end normalt - bl.a grundet de foregående års udgifter på områder uden for vores kontrol; som fx ejendomsskat, nye afregningsmetoder på vand samt tab ved fraflytninger, hvor især et par store fogedsager belastede likviditeten.

I 2011 har vi udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligeosom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper.

På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.
På den hvide side har vi brugt en del krudt på vinteren, som nogle måske husker var rimelig hvid - pænt, men ikke praktiskt.

Vi har haft 39 flyttesager i kalenderåret 2011, hvoraf en del er interne flytninger, nærmere bestemt 8. Nedenfor gennemgår vi nogle af de lidt større opgaver fra driftsåret, som går fra 1. oktober 2010 til 30. september 2011.

Derudover har Søren gennemført uddannelsen som ejendomsservicetekniker med ros, og har dermed svendebrev som vicevært!

Endelig har vi fået skudt vores køkkenrenoveringsprojekt i gang, og har gennemført de første 10 sager, hvor beboerne har fået nyt Svanekøkken efter en model med 33 % tilskud fra Tinggården og resten betalt over 10 år huslejetillæg.

 

Som i 2010 har vi benyttet os af muligheden for at lægge lejligheder sammen ved at skære hul i betonvæggen. I 2011 har vi gennemført 2 byggesager på denne måde; samlet udgift omkring 100.000. Den ene sag var disponeret på langtidsbudgettet, den anden har vi fundet plads til på uforudsete udgifter.
Arbejdet involverer en række håndværkere; vvs, tømrer, elektriker, diamantskærer og maler - plus en del koordineringstid fra viceværterne...

 

Vi bruger stadig en del krudt på miljøet, og kan da glæde os over flere positive ting; først og fremmest virker vandsparekampagnen stadig; vi bibeholder vores lave forbrug - og barsler med en opfølger til foråret.

 

Derudover har vi succes med vores batteri-indsamling, hvor vi nu her på 2. år erlangt oppe over det kvarte ton!

 

Igen i år har vi løbende fået løst problemer med utætte tage i Tinggården II ved at etablere undertag - udført af enmandshæren til ca. 5000 pr. tag.

 

Også i år har vi været nødt til at erstatte en faskine med en tilslutning til normalt afløb, da faskinerne 'sander' til og ikke længere virker, og det er ikke muligt at erstatte dem med nye biobokse, da jordens beskaffenhed ikke tilllader tilstrækkelig kappilær-virkning.

Udgiften er omkring 30.000

 

Et af årets store indkøb har været erstatningen af vores henholdsvis 22 og 16 år gamle plæneklippere med en værdig afløser til 150.000,-

 

Udvendig er det lykkedes os at gennemføre 2 beboerprojekter; gr. C har som altid malet, og i år har også gr. F malet; belønningen er ca. 16.000 til hver gruppe.

 

På grund af det fugtige vejr har vi dog opgivet at gennemføre det store malerprojekt, hvor maleren maler øst i år - det skydes et år. 

 

På varmesiden har vi både fået udskiftet og renoveret en del vandvarmere i Tinggården II, fået lavet service og løbende vedligehold på de tekniske installationer og beholdererrensning på varmtvandsbeholderne i Tinggården I - som alt sammen løber op i omkring 125.000.

 

En af årets faste opgaver er tømning af sandkasser... Vi får 8 tons ind, og så skal der jo også 8 ud...

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100