Driftberetning Tinggården 2014

Årets gang i Tinggården 2014

Driftberetning Tinggården oktober 2013 – oktober 2014

2014 har ganske som de foregående år budt på mange oplevelser og udfordringer af vidt forskellig karakter, hvilket i virkeligheden er en af de helt store charmer ved at bo og arbejde i et almennyttigt boligselskab. Antallet af fraflytninger har ligget på samme rimelige niveau som i 2013. Til gengæld har vi haft nogle meget omfattende fraflytningssager med bl.a. store istandsættelser til følge. Bestyrelsen har valgt at godkende et såkaldt forhøjet indskud for bl.a. at være sikker på, at der var penge til at dække misligeholdelsesarbejder i udflytningssager.

 

Topscoreren har været en lejlighed, hvor vi som følge af at voldsomt kattehold endte med at tømme lejligheden for både inventar, vægge og gulve for til sidste at sandblæse og lugtsanere lejligheden. Arbejdet med at renovere denne lejlighed har taget næsten et år. Heldigvis for boligselskabet har vi ikke selv skulle bære den økonomiske belastning, idet lejligheden var udlejet gennem Køge Kommune, som har dækket hovedparten af omkostningerne.

 

Udover flyttelejligheder har vi også haft en del vandskader – både i lejlighederne og udenfor – med bebyggelsens alder kan vi desværre nok ikke forvente at slippe helt for lignende sager i de kommende år.

 

Personalemæssigt er Jan blevet fastansat og er faldet godt til i afdelingen, og er vellidt blandt beboerne, blandt andet for sit gode humør og positive tilgang til opgaverne. Vi har som altid haft en løs medhjælp i vækstperioden, og det er som det plejer Jimmy, som efterhånden har været grøn mand en del år og fået oparbejdet en betydelig rutine i mange af de almindeligt forekommende opgaver. På samme måde som sidste år har vi ogå i perioder haft glæde af Keld, som bl.a. har udført en del vedligeholdelsesopgaver i især Tinggården II. På administrationssiden har vi endnu en gang oplevet et inspektørskift, og har siden maj arbejdet sammen med Stephan, som er nyansat i DAB.

 

Efter et lidt længere forløb kom vi endelig i gang med arbejdet med at få etableret fibernet til samtlige lejligheder i Tinggården. Gravearbejdet foregik hen over sommeren og ind i efteråret, men er som vi har oplevet det gået fint, og stort set alle har taget opgravningen af områder og haver med godt humør. Langt det fleste steder kunne gravefolkene skyde kablerne ind under jorden og behøvede kun at grave minimalt, hvilket har gjort retableringen lettere. Selve det indvendige arbejde er først foregået i det kommende driftsår, men vi kan afsløre, at vi har haft både tv og internet siden midten af december 2014, og så vidt vides virker det overalt.

 

I 2014 har vi som før nævnt gennemført en del vedligeholdelsesarbejder. Maleren har dels malet udvendigt på sydsiderne i Tinggården I, dels en række af havedørene i Tinggården II. Keld har på samme måde været inde over både fælleshusdøre og ikke mindst både udvendige trappetårne og trapper i Tinggården II samt ordnet både bænke og borde på torvet i Tinggården II, så de fremstår som ganske nye. Keld er også den udførende kraft på malingen af Forsamlinghuset i Tinggården I og storskraldsgården – en indsats, som gik stort set uden bemærkninger, hvilket ikke kan siges om malingen af hegnet rundt omkring affaldscontainerne… Hegnet er blevet farvesat i de samme farver som Tinggårdens logo, og har som al stor kunst affødt både positive og negative kommentarer… Hegnets farvemæssige skæbne hviler pt i bestyrelsens hænder. Derudover har vi fået malet Hullet – forsamlingshuset i Tinggården II – indvendigt af Keld, og vi har sørme også fået sat skik på de to fælles vaskerier i Tinggården II, som har fået fjernet lidt skabe, lagt klinker og er blevet malet. Arbejdet var oprindeligt planlagt som et beboerprojekt, men det lykkedes ikke at samle kræfterne, så det endte med en Keld-løsning.

 

Forsamlingshuset i Tinggården I har fået nye vinduer; de gamle fra 1978 kunne ikke mere, men vi satser på, at de nye holder mindst lige så længe. Og så har den helt gamle materialegård bag storskraldsgården fået lagt nyt tag. Derudover er der repareret og skiftet en del tagrender – især i Tinggården I en lidt bekostelig affære, da tagrenderne dér er i en specialprofil…

 

Den årlige grønne gennemgang er i 2014 blevet suppleret med et omfattende forslag til begrønning af den hvide del i samarbejde med bestyrelsen og ejendomkontoret. Af budgetmæssige og praktiske årsager er forslag nu tilpasset en smule og skal budgetlægges, så vi kan få gennemført en tiltrængt begrønning af den hvide del de kommende år. Legepladsen er blevet gennemgået og skal lægges helt om; der er indkøbt ny gynge og skal laves ny plads med aktiviteter – et arbejde, som planlægges i det kommende år i samarbejde med bestyrelsen. Gr. F har fået en fin lille gynge monteret, og samme arbejde skal laves i yderligere to grupper i det kommende år.

 

Derudover har vi i 2013 har vi udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligesom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

 

Pillefyrets kedel har fået en lidt større reparation og fået udført service 2 gange årligt. Fyrrummene i Tinggården I har fået skiftet en del pumper og står over de kommende 2 år for et total og tiltrængt renovering, hvor alt inventar, vandbeholdere, pumper og automatik skiftes til helt moderne løsninger, hvilket både skulle give større komfort og ikke mindst en bedre udnyttelse af varmen fra pillefyret.

 

Vi har fået genetableret kompostordningen og kan forhåbentlig præsentere køreklar kompost til foråret, så havefolket kan få glæde af ordningen.

 

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper. På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100