Driftberetning Tinggården 2016

Årets gang i Tinggården 2016

Driftberetning Tinggården oktober 2015 – oktober 2016

 

2016 har budt på både store og små opgaver med udfordringer for både administrationen, bestyrelserne og driftspersonalet

Vi har i perioden haft stort set samme fraflytningsprocent som normalt – cirka 12 %, og kun et par stykker, som skulle have hjælp af fogeden til at flytte.

 

Afdelingsbestyrelsen har ændret sammensætningen en smule og fået ny formand. Ny er også vores inspektør, som nu i DABs nye organisation har fået titel af driftschef.

Han hedder Dennis Bacchus Jørgensen, og har i en årrække fungere som driftsleder i Vildtbanegård, og har stor erfaring med både driftssiden og adminstrationen.

Udlejningen varetages stadig af de samme personer som sidste år, mens vores forvaltningssekretær Charlotte Møller er ny for os, men også på samme måde som Dennis erfaren med arbejdet i et almennyttigt boligselskab.

 

Personalemæssigt er vi fortsat 2 mand fast samt løs hjælp i sommerperioden - faktisk fra 1. april til ultimo september, hvor vi igen i 2016 har haft glæde af Jimmy, som kender både bebyggelsen og alle maskiner godt.

Siden 2015 har vedligeholdelsen af stræderne været vores ansvar, og efter det første års forsøg er ordningen nu formentlig permanent. Som afløser for de to mand, vi havde på sidste år, er nu engageret Arne Nielsen med en fortid som ejendomsmester i Møllegården. Arne har stået for stræderne og en god dialog med beboerne.

 

På de grønne områder var vi som resten af landet ramt hårdt af snevejret med meget tung sne i begyndelsen af 2016. Det gav store mængder sneskader på vores gamle træer. En del måtte helt ned, en del måtte nødbeskæres, og der er stadig træer tilbage, som afventer den nødvendige tid til beskæring. Der er udarbejdet en beskæringsplan i samarbejde med bestyrelsen og DABs grønne konsulent, og planen ajourføres løbende.

 

I 2016 har vi gennemført en del større vedligeholdelsesopgaver:

I Tinggården I har vi gennemført en algeafrensning på alle nordfacader. Arbejdet har vi gjort med hjælp fra Arne Nielsen og en lejet lift. Efterfølgende er nordsiderne malet af maleren, dog undtaget gruppe F, som selv har udført arbejdet mod en betaling til gruppens eget brug.

I Tinggården II har vi fået udført en forskønnende facadeafrensning på den gamle halmlade, så besøgende mødes af en pænere bygning.

 

Renoveringen af boilerrummene i Tinggården I er gennemført, og der er etableret en helt ny korrosionsbeskyttelse af anlægget, ligesom alle pumper er erstattet af nye trykstyrede og energivenlige pumper.

 

Alle lejligheder har fået monteret nye varmemålere. De tidligere stod for udskiftning, og vi er gået over til en fjernaflæst type, hvilket giver betydelige besparelser på varmeregnskabet.

 

Vi har gennemført en tilbudstagning på vores pilleleverance og har opnået en pæn besparelse.

 

Der er udført en opfølgende tagrapport, som både har evalueret den første på Tinggården II og desuden inddraget Tinggården Is tage. Samlet er der lavet et overslag, og DAB har undersøgt finansieringsmåderne. Der er opnået godkendelse til en større låntagning fra realkreditinstitut, og der arbejdes videre med finansieringen fra DABs side.

 

Der er skiftet energiruder i 12 lejemål i en udsat pulje fra 2013, og der er planlagt flere puljer de kommende år på budgettet.

 

Vi er begyndt en målrettet indsats omkring kildesortering i både affaldsrum og videre i systemet. Vi har i årevis sorteret i de traditionelle fraktioner, og suppleret med grønt affald og batterier i separate ordninger. Nu har vi etableret forsøgsordninger med indsamling af plast og småt metal som konservesdåser i nogle udvalgte skralderum og videre i systemet - foreløbig med fine resultater. Ordningen evalueres, udvides og tilpasses løbende i dialog med bestyrelsen.

 

Komposteringen er kommet på skinner igen, og der produceres løbende kompost til glæde for nyttehaverne.

 

Endelig er der indkøbt ny traktor som afløser for en 10 år gammel maskine. Den nye traktor er udstyret med grab og har lettet arbejdet betydeligt i forbindelse med bl.a. beskæringsopgaver og det grønne.

 

Derudover har vi i 2016 udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligesom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

 

På den grønne side har vi i samarbejde med bestyrelsen og DABs grønne del gennemført nogle af de opgaver, som anvises i den årlige rapport. Økonomien sætter sine grænser, men tingene løses stille og roligt. Der er bla. fældet en del træer og plantet lidt nye.

 

I 2016 har vi også færdiggjort en række af de opgaver, som lå i forlængelse af sundhedseftersynet – blandt andet fugeslip og reparation af en del vinduer.

 

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper. På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.

 

Som afslutning på driftsåret gik vi pr. 1. oktober over til faktisk istandsættelse, vhilket betyder, at alle lejligheder afleveres nymalede til de nye lejere. Overgangen har krævet en del mere regnearbejde og koster typisk lidt mere i overgangsfasen, men resultatet forventes at blive godt.

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100