logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Tinggården sparer på vandet

En succeshistorie med Supervand...

En af vores absolut største poster på budgettet er udgiften til vand i Tinggården. Faktisk betaler vi omkring 800.000 kr. hvert år for vores vand.

Vi har gjort meget for at spare på vandet: Vi har sparebrusere på badeværelset og spareperlatorer på vandhanerne, vi har lavtskylstoiletter og vandbesparende vaskemaskiner, og vi har løbende kampagner for at gøre alle opmærksomme på behovet for at spare på vandet.

 

Se vores folder om vandbesparelser her...

Gode vandvaner...
År 2005 2006 2007 2008 2009 2010
m3 17330 17364 16985 15652 15246 15096

Dér, hvor vi kan spare allermest, er i den daglige husholdning ved ganske almindelig omtanke. 
I Tinggården brugte hver person i gennemsnit 128 l. vand i døgnet i 2006. Det er lidt over hovedstads-områdets gennemsnit, som er omkring 125.

Gennem de foregående år haft vi fokus på at spare på vandet, og resultatet er positivt; samlet set har vi brugt mindre vand i næsten hvert år, og vi har samlet nedbragt forbruget med næsten 13 %.
I kubikmeter handler det faktisk om ca. 2200, og med en pris på ca. 50,- pr. kubikmeter, har vi sparet godt 100.000 kr.!

Spare-råd...

Her bringer vi nogle gode råd og nogle ca.-tal for, hvor meget det kan spare:

Brusebadet er et godt sted at begynde. 
Her kan man virkelig gøre noget, især hvis man er teenager. Ét minut mindre om dagen betyder en besparelse på mellem 6 og 12 l.

Man skal børste tænder mindst 2 gange om dagen, og i mindst 2 minutter, siger tandlægen. Men hun siger ikke noget om, at vandet skal løbe imens. Der kan man snildt hente 10 l., hvis man før har ladet vandet løbe.

Grøntsager er sundt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal have 6 om dagen - altså sekshundrede gram af dem... De skal jo ordnes, og det behøver ikke at foregå under rindende vand. Her kan også spares mange liter vand.

Det er ikke alle, som har opvaskemaskine, og så må det jo gøres i hånden.

Brug en balje i stedet for rindende vand. Det kan snildt spare 10-15 liter.

Det bruger vi vandet til...

Vi bruger faktisk kun 7 % på drikke og madlavning, resten går til personlig hygiejne, toiletskyl, rengøring, opvask, tøjvask og det løse – blomstervanding, akvarieopfyldning og den slags.

Men ved hver eneste af disse basale og nødvendige funktioner går der enorme mængder til spilde. For eksempel løber der i gennemsnit 16 liter vand i minuttet fra en åben hane. Det vil sige, at når du åbner hanen og lader den løbe for, at vandet skal blive ordentligt koldt, kan der nemt løbe 10 liter ud for at give dig et enkelt glas at drikke. Så er det bedre at have en kande eller en flaske med vand i køleskabet. Og en dryppende vandhane kan give dig en ekstra regning på årsbasis for op til 30.000 liter!  
Den slags forbrug kan mærkes på pengepungen, og er rigtigt skidt for miljøet. 
Rent drikkevand er nemlig ikke en ubegrænset ressource, og hvis der skal være nok rent vand til vores efterkommere, må vi bruge de ressourcer, vi har, med omtanke.

Genvej til ...

Kontakt os ...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100

flag DE
flag GB