Driftberetning Tinggården 2009

Årets gang i Tinggården 2009

I 2009 har vi udført en række løbende vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. 
Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligeoms der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende.

 

På den administrative side har vi været begunstiget af et faldende antal flyttesager, knap 30, heraf 4 fogedsager. En del flytninger er interne, hvilket er positivt, fordi det er udtryk for, at beboerne stadig tilvælger bebyggelsen.

 

Her er i opremset form 
årets større opgaver..:

Vandskader 132 og 171

I de to ombyggede ungdomsboliger har vi desværre haft en kedelig og dyr vandskade fra to indbygningscisterner, hvor afgangsrøret var flækket. Forsikringen tog kun følgeskaderne...

Vi har så gennemført en udskiftning af de to samt yderligere 5 af samme konstruktion samt lavet en del ekstraarbejder omkring dette... Alt i alt – gulvarbejder, vægarbejder + nye toiletter inkl. forebyggende… 60000

 

Sammenlagt supplementsrum 

Vi har lagt endnu et supplementsrum til en type 5 lejlighed, samt tilsluttet yderligere et suplementsrum til en type 2 lejlighed. Prisen ved hulboring er ca. 40.000,- kr. alt inklusiv.

 

Rep træfacader 171 og Hullet

Vi har fået udskiftet facadebeklædningen på dels en endevæg, dels døren til Hullet. Pris ca 8000

 

Malet trapper, Hullet og div skure

Med bistand fra dels en timelønnet afløser samt en timelønnet rengøringsmedarbejder har vi selv udført en del udvendigt malerarbejde, og bla. malet Hullet, flere trapper i Tinggården II samt et par skure. Udgiften er timelønnen, måske 15-20000, besparelsen er nok dobbelt så stor...

 

Hoveddør TG I inkl. nye numre; 100.000

Vi har fået malet hoveddørene i Tinggården I - både de blå og de sorte samt fået malet nye hoveddørsnumre på. Pris i alt ca. 100000,-

 

Udskiftet en række kasketter i Tinggården II

Vi har fået skiftet en række rådne trækasketter over hoveddørene i Tinggården II til nye af eternit, således at vi nu er helt med. Pris ca. 20.000

 

Udvendig maling sydsider TG I

Sydfacaden på Tinggården Is træbeklædning er blevet malet, pris ca. 264000,-

 

Malet vinduer og døre fælleshuse TG I

Vi har fået malet døre og vinduer i fælleshusene i Tinggården I i de repsektive gruppers farver. Pris ca. 35000,-

 

Redaner

Vi har løbende afsyret eller skiftet redaner i Tinggården II, pris pr. år ca. 50.000,-

 

Ny automatik trykespansion

I fyret har vi fået moderniseret vores 30 år gamle trykekspansion med ny automatik m.m.

Pris ca.  30.000

 

Elektrolyse abonnement

Vi får hvert år foretaget beholderrensning og tjek af elektrolysebehandlingen på varmtvands-beholderne i Tinggården I, pris ca. 30.000,-

 

Pillefyret

Vi har genneført diverse småreparationer og vedligeholdelse på fyrets plc-styring og et kædetræk. Pris ca. 20.000,-

 

Udendørs lys Tinggården I

Vi har fået fejlsøgt og reparert på det udendørs lys i Tinggården I, pris ca. 50.000

 

HPFI i vaskerier

Der er installeret lovbefalede HPFI-relæer i fællesvaskerierne, pris ca. 15.000,

 

Nødbelysning forsamlingshus

Vi har fået opdateret nødbelysningen i forsamlingshusene, pris ca. 15.000,-

 

Asfaltering 2 indkørselsveje

Tinggårdsvejen er blevet asfalteret, pris ca. 178000

 

Nye pumper forsamlingshuset Hullet

Vi har fået monteret nye grundvandspumper på Hullet samt ny automatik til skabene. Pris ca. 40000,-

 

Hegn 138

Vi har opsat et hegn omkring haven til det tidligere mødelokale, pris ca. 12000

 

Skur 28

Tinggården 28 har fået etableret et ekstra skur mod huslejetillæg. Pris ca. 16000

 

Ny Holder traktor

Vi har købt ny Holder traktor som erstatning for den 10 år gamle Holder. Pris ca. 380.000 (beløbet er disponeret på budgettet for 2010)

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100