Driftberetning Tinggården 2013

Årets gang i Tinggården 2013

Tinggården får tit positiv omtale; denne gang i et arkitekturtidsskrift.

Aldrig et driftsår uden store begivenheder - således også 2013, som har været et skelsår på flere områder.

2012 var jo voldsomt præget af et rekordstort antal fraflytninger, og der har vi heldigvis set et markant fald her i 2013, hvor vi samlet lander på 32 fraflytninger - heraf 7 interne.

 

På personalesiden har året været præget af en del turbulens, og ved årets udgang har vi således måtte sige farvel til Søren. Som afløser har vi ansat Jan Schmidt, som er ansat fuldtids med en prøvetid på 3 måneder, og forventes fastansat om alt går vel pr. 1. januar 2014. I en periode har vi haft ansat Merete Jensen som kontormedhjælp, hvilket har frigjort en del tid for Tom til andre opgaver og ikke mindst betydet, at vi har opretholdt en god beboerservice trods turbulensen. Derudover har vi yderligere haft god anvendelse af endnu en løst ansat beboer; Keld Hansen, som har udført en del småopgaver omkring den udvendige vedligeholdelse, hvilket både har haft en positiv synlig effekt samt sparet en del på budgettet.

 

Tinggården har valgt at få etableret fiberbaseret bredbånd og tv med en løsning fra SEAS-NVE og WAOOVi har gennem et par år i bestyrelsesregi arbejdet med muligheden for at få billigere og bedre internet og tv, og efter en del forhandlinger med flere udbydere valgte bestyrelsen at lade Yousee og SEAS-NVE byde ind med løsningsforslag til et stormøde. Stormødet, som var yderst velbesøgt, vedtog med overvældende flertal at få etableret en fibernetbaseret løsning fra SEAS-NVE med mulighed for både bredbånd, IP-telefoni og tv. Af udbudstekniske årsager kommer etableringen ikke i gang før i det følgende driftsår.

 

I 2013 har vi desuden gennemført en større udskiftning i Tinggården I, hvor vi har skiftet de nu 9 år gamle vaskemaskiner ud med nyere modeller - denne gang fra Miele, som har leveret både vaskemaskiner og tørretumblere.

 

Vi har også fået skiftet en række vinduer i fælleshusene i Tinggården I, hvor gamle trævinduer nu er erstattet af vedligeholdelsesfrie alu-vinduer med energiruder i.

 

Så har vi indsat en stålarmeret forstærkningsoverligger i de dørhuller, som er etableret mellem type-5-lejlighederne og supplementsrummene i Tinggården I, hvor vi lagde lejemål sammen ved at skære hul i betonvæggen - en ingeniørberegning viste, at der skulle en overligger i, så det er der kommet...

 

Derudover har vi gennemført et par større udendørs opgaver, hvor vi har stribet p-pladser op - et arbejde som videreføres næste år på pladserne mellem Møllegården og Tinggården II.

 

Vi har desuden fået malet både ejendomskontoret plus som en ekstra bonus næsten alle skure i Tinggården II - og yderligere har vi fået malet skralderummene lys indvendigt - samlet set en forskønnelse, som alle har sat pris på. 

 

På skraldesiden har vi desuden gennemført en større renovering af vores renovationsvogn, som ganske vist er gammel, men unik og skræddersyet til Tinggården, så derfor passer vi på den!

 

Passer på gør vi også med tagene i Tinggården II, som er fra 1983 og af den type eternit uden asbest. Holdbarheden er begrænset, og vi må se i øjnene, at de skal skiftes indenfor de kommende år. På budgettet var afsat midler til en forundersøgelse og projektering, som nu er gennemført og har givet bestyrelsen et professionelt beslutningsgrund.

 

Vi har gennemført etape 3 af vores køkkenprojekt, hvor beboerne med tilskud fra afdelingen kan modernisere køkkenerne med en løsning fra svane-køkkenet. I det forgangne år har vi gennemført 15 køkkensager og holder nu en pause til oktober 2014, hvor vi så tager etape 4 med 10 køkkener.

 

Derudover har vi i 2013 har vi udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligesom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

Vi har fået udført lidt reparationsarbejder på fyret, som også er blevet serviceret, og der er skiftet en del pumper i fyrrummene i Tinggården I.

 

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper.

På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.
  

Vi bruger en del krudt på miljøet, og kan da glæde os over flere positive ting; først og fremmest virker vandsparekampagnen stadig; vi bibeholder vores lave forbrug - og barsler som lovet på stormødet med en opfølger til foråret. Batterier indsamles også og vi er tæt på 3/4 tons i alt. Også energipærer samler vi ind og får givet videre til kommunens folk på forsvarlig vis.

 

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100