logo
top image1
top image2
top 172 x 116
top image4
logo2

Driftberetning Tinggården 2017

Årets gang i Tinggården 2016

Driftberetning Tinggården oktober 2016 – oktober 2017

 

Der er udført løbende vedligeholdelse i henhold til budgetter. Derudover kan nævnes følgende forhold og arbejder:

Vi har i årets løb taget afsked med Jan Schmidt, som er blevet ejendomsmester i Vallø. Som afløser er ansat Bo Hansen. Søren Poulsen har været i virksomhedspraktik, og Arne Nielsen og Jimmy Hansen har været beskæftiget som løse medarbejdere med henholdsvis stræderne og det grønne som arbejdsområder.

I pille fyret er udskiftet en shuntpumpe af AB Elco 32.000

På Tinggårdsvej er etableret bump – materialer ca. 15.000 plus eget arbejde med montering.

Der er skiftet faldunderlag til gummi i A og E – pris ca. 23.000 plus eget arbejde.

Tinggården I har fået malet vestfacader – et pristjek hos 3 leverandører kunne bekræfte, at den nuværende leverandør er endog yderst konkurrencedygtig – Maler-Svend- 185.000,- kr.

I Tinggården II er der malet vinduer i den nordlige halvdel – et udbud gav god besparelse. Malermester Kim Olesen, 75.000,- kr.

Fællesvaskerierne i Tinggården II har fået nye maskiner – 4 stk. Miele til 170.000

I grupe A er drivhusvinduer skiftet til energiglas – VN Glas – 20.000

Den budgetterede asfaltering af Tinggården II er udsat grundet en forestående tagrenovering med mange tunge køretøjer på adgangsveje.

Faktisk istandsættelse – vi fortsætter, og ordningen fungerer fint. Der udføres en del forventelige ekstraarbejder med maling af bl.a. træværk, radiatorer mv. Budgetter mv er overholdt.

Der er udført flisearbejder i ’gråzoner ml stræder og grønninger – AJ Service 35.000

Der er repareret belægninger – Teigen Anlæg 20.000

Der er skiftet til energiruder i en turnusordning som tidligere med beboerbetaling/afdelingsbetaling VN Glas 115.000

Genvej til ...

Kontakt os ...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100

flag DE
flag GB