Driftberetning Tinggården 2017

Årets gang i Tinggården 2016

Driftberetning Tinggården oktober 2016 – oktober 2017

 

Der er udført løbende vedligeholdelse i henhold til budgetter. Derudover kan nævnes følgende forhold og arbejder:

Vi har i årets løb taget afsked med Jan Schmidt, som er blevet ejendomsmester i Vallø. Som afløser er ansat Bo Hansen. Søren Poulsen har været i virksomhedspraktik, og Arne Nielsen og Jimmy Hansen har været beskæftiget som løse medarbejdere med henholdsvis stræderne og det grønne som arbejdsområder.

I pille fyret er udskiftet en shuntpumpe af AB Elco 32.000

På Tinggårdsvej er etableret bump – materialer ca. 15.000 plus eget arbejde med montering.

Der er skiftet faldunderlag til gummi i A og E – pris ca. 23.000 plus eget arbejde.

Tinggården I har fået malet vestfacader – et pristjek hos 3 leverandører kunne bekræfte, at den nuværende leverandør er endog yderst konkurrencedygtig – Maler-Svend- 185.000,- kr.

I Tinggården II er der malet vinduer i den nordlige halvdel – et udbud gav god besparelse. Malermester Kim Olesen, 75.000,- kr.

Fællesvaskerierne i Tinggården II har fået nye maskiner – 4 stk. Miele til 170.000

I grupe A er drivhusvinduer skiftet til energiglas – VN Glas – 20.000

Den budgetterede asfaltering af Tinggården II er udsat grundet en forestående tagrenovering med mange tunge køretøjer på adgangsveje.

Faktisk istandsættelse – vi fortsætter, og ordningen fungerer fint. Der udføres en del forventelige ekstraarbejder med maling af bl.a. træværk, radiatorer mv. Budgetter mv er overholdt.

Der er udført flisearbejder i ’gråzoner ml stræder og grønninger – AJ Service 35.000

Der er repareret belægninger – Teigen Anlæg 20.000

Der er skiftet til energiruder i en turnusordning som tidligere med beboerbetaling/afdelingsbetaling VN Glas 115.000

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100