Driftberetning Tinggården 2012

Årets gang i Tinggården 2012

2012 har været et år med store begivenheder på godt og ondt. Krisen har holdt sit indtog, og vi er ikke gået fri - en del af de mange flyttere skyldes uden tvivl, at huslejen har gjort ondt.

Når det er sagt, så er der heldigvis mange beboere, som holder fast ved Tinggården og sætter pris på det, som gør Tinggården til mere end bare et sted at bo.

 

På personalesiden er vi kommet i mål på uddannelsessiden; Søren blev ejendomsservicetekniker sidste år, og her i 2012 blev det så Toms tur til en periode på skolebænken, før svendebrevet var i hus - det kom det i april.

 

Når vi ser tilbage, er det udover alle de 'normale' opgaver især to ting, som springer i øjnene. Vi har haft rekordmange fraflyttere - hele 62 flyttesager er gennemført, og det har naturligvis slugt en del tid. 62 er er voldsomt mange - vi ligger normalt på omkring 25 - 30, og derfor har vi da også set på flytteårsagerne for at se, om der var et mønster. Og heldigvis er der spredning i det, som folk angiver som flytteårsag. En del har nydt godt af den lave rente og er flyttet i egen bolig - enten som eje eller som andel. En del er almindelige flyttere; nogle er blevet flere - andre færre, og det er jo livets gang. Endelig er der en desværre for stor gruppe, som ikke er flyttet helt frivilligt; her har der skullet en advokat eller sågar fogeden ind over. Det er altid ulykkeligt at være vidne til og deltager i.

 

62 flyttesager med en del fogedsager med både huslejetab og tab ved fraflytning belaster selvsagt budgettet, og det er da også her, at vi finder årsagen til, at regnskabet ikke balancerer - det ville ellers have set fornuftigt ud. Faktisk har vi haft udgifter ved fraflytning på omkring 1/2 mill. kr.! Den helt store del af den kage ligger på så få som 8 flyttesager med en topscorer på chokerende 120.000 og en nr. 2 på 95.000 kr. - en gæld som er opstået ved dels manglende betaling af husleje, udgifter til advokat samt misligholdelsesarbejderne.

 

Den anden 'store' ting i det forgangne år er, at vi desværre har haft nogle store vandskader, som heldigvis umiddelbart dækkes af forsikringen - men vi stiger efterfølgende kraftigt i præmie, forståeligt nok. Der er tale om skader i primært skjulte rørføringer, som har medført behov for omfattende udbedringsarbejder med bl.a. genhusning til følge. Vi har naturligvis tjekket lignende konstruktioner for at forebygge, men helt sikre sig kan man nok aldrig.

 

Derudover har vi i 2012 har vi udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligesom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

Vi har fået udført lidt reparationsarbejder på fyret, som også er blevet serviceret, og der er skiftet en del pumper i fyrrummene i Tinggården I.

 

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper.

På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.
På den hvide side har vi brugt en del krudt på vinteren, som nogle måske husker var rimelig hvid - pænt, men ikke praktiskt.

 

Vi har gennemført etape 2 af vores køkkenprojekt, hvor beboerne med tilskud fra afdelingen kan modernisere køkkenerne med en løsning fra svane-køkkenet. I det forgangne år har vi gennemført 15 køkkensager.

 

Sidste år lagde vi to lejemål sammen ved at skære hul i en betonvæg, og i år har vi forstærket en 'gammel' lignende løsning, som ifølge en ingeniørberegning havde behov for en forstærkning - pengene er sat af i budgettet, og vi gennemfører endnu en lignende sag til foråret 2013 for budgetsatte midler.

 

Vi bruger stadig en del krudt på miljøet, og kan da glæde os over flere positive ting; først og fremmest virker vandsparekampagnen stadig; vi bibeholder vores lave forbrug - og barsler som lovet på stormødet med en opfølger til foråret.

Og apropos stormøde, så skulle der et vodsomt velbesøgt ekstraordinært stormøde til at beslutte kollektiv afregning af vask i hele Tinggården - tidligere har kun Tinggården I nydt godt af det - nu er det hele bebyggelsen. Som en del af den løsning gennemføres i samarbejde med bestyrelsen en kampagne for at sikre en god vaskekultur.

 

Derudover har vi succes med vores batteri-indsamling, hvor vi nu her på 3. år nærmer os det halve ton indsamlede batterier!

 

Også i år har vi været nødt til at erstatte en faskine med en tilslutning til normalt afløb, da faskinerne 'sander' til og ikke længere virker, og det er ikke muligt at erstatte dem med nye biobokse, da jordens beskaffenhed ikke tilllader tilstrækkelig kapilær-virkning. Udgiften er omkring 30.000

 

En af årets faste opgaver er tømning af sandkasser... Der skal 8 tons sand ud, og så skal der 8 tons ind igen - til stor glæde for bl.a. Elias og Nicklas, som her på billedet glæder sig til udfordringen...

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100