Ny i Tinggården...

Godt at vide når man lige er flyttet til Tinggården...

Her samler vi med tiden en række nyttige oplysninger for dig, som lige er flyttet ind i Tinggården. Mange af tingene finder du også andre steder her på hjemmesiden. Hvis du savner noget, er du velkommen til at sende os en mail på 4681@boligafdeling.dk.

 


 


Ejendomskontoret

 


Ejendomskontoret holder til i Tinggården 100 - tæt på indgangen til Tinggården II. 

 


Vi er en del af en samdrift med 7 andre boligafdelinger i Herfølge.

 


Tilsammen sørger vi for at holde de grønne områder, lave ud- og indflytninger, beboerservice, snerydning, tilsyn med håndværkere og meget, meget, meget andet;-)


Kontoret har følgende åbningstider:


Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.


Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.


Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.

 


Telefon 56 27 53 82.

 


Mail: 4681@boligafdeling.dk

 


 

 


Er der uopsættelige problemer med sprængte vandrør eller manglende varme udenfor vores arbejdstid mellem 7 og 15.30, så har vi en vagtordning med Belfor; 58 56 83 10.

 


 


Indflytning

 


Når du flytter ind, skal vi se en kvittering på din indbetaling eller en underskrevet kontrakt (eller have ok fra DABs køgekontor). Så får du nøglerne til lejligheden , postkasse og eventuelt fælleshus, og vi gennemgår sammen lige lejligheden og udfylder en indflytningsrapport - en slags syn af lejligheden. Varmeaflæsning sker automatisk, og vi sørger for at aflæse elmåleren og tilmelde dig strøm hos Ørsted.

 


 


Trækvogn

 


Vi har en trækvogn, som man kan låne til f.eks. at flytte ind, flytte rundt eller flytte ud... Henvendelse på ejendomskontoret for lån af nøgle...

 


 


Mangelliste

 


Ved indflytningen får du en mangelliste, som du har 14 dage til at udfylde. Her skriver du ting, som du ikke ønsker at hæfte for, når du engang flytter igen. Det kan være hakker, ridser, fejl o.s.v.

 


Generelt siger vi, at alt omkring vand, varme og strøm ikke behøver at komme på mangellisten, for det udbedrer vi naturligvis bare. Listen afleverer du, og så ordner vi det, der skal ordnes, og resten registrerer vi, så vi har det på skrift, hvis du nogensinde skal flytte...

 


 


Ekstra nøgler

 


Hvis du ønsker ekstra nøgler til din lejlighed eller postkassen, så sig det til ejendomskontoret. Vi laver en rekvisition til låsesmeden og bestiller nøglerne.

 


 


Boremaskine

 


Tinggården har 2 slagboremaskiner, som kan lånes gratis. Man skal selv lægge bor til, og det skal være de såkaldte HSS-bor, fordi de både passer til borepatronerne og er de eneste, som er stærke nok til det meget hårde beton, der er her i Tinggården.

 


Boremaskinerne befinder sig hos Lise i Tinggården 80 og Simon i Tinggården 4.

 


 


Husdyr

 


Vi tillader en hund eller en kat pr. husstand, og vi har siden 2008 haft forbud mod kamphunde og muskelhunde.

 


 


Bilkørsel

 


Tinggården er børnevenlig og dermed bilfjendtlig - ihvertfald inden for bommene. Vi tillader ærindekørsel, men bilen skal ud igen efter aflæsning... Parkering er ikke tilladt inde i Tinggården, og vi påtaler det - og truer derefter med en advarsel, hvis ikke påtalen hjælper...

 


 


 


Facebook


Tinggården er også repræsenteret med to grupper på facebook, man kan være medlem af begge grupper hvis det ønskes.

 


 


Tinggården Nabohjælp - oplysnings- og hjælpegruppe til alle nuboende


 


Tinggården - mere end bare et sted at bo...
 

Storskrald

Vi kører storskrald hver mandag formiddag. Man sætter blot sit storsskrald uden for døren evt. pakket i klare sække, og så henter vi det og kører til til storskraldspladsen ved indkørslen.

Husk dog, at byggeaffald og farligt affald som malerrester, bildæk, kemi, bilbatterier m.m. skal bringes til Køge Kommunes affaldsplads på Tangmosevej.

 

Antenne

Vi er tilsluttet Fibia med grundpakken eller en 10/10 mb bredbånd. Der kan tilvælges både større TV-pakker og mere bredbånd - kontakt Fibias kundeservice her >

 

Bredbånd

Der er mulighed for bredbånd - enten via telefonstikket eller via antennestikket. Se mere om bredbånd via antennestikket her...

 

Organisation – familiegrupper

(se oversigtsplanen som pdf her)

 

Tinggården er bygget op omkring 12 såkaldte familiegrupper, hver med mellem 13 og 20 lejligheder. Gruppen deles om en række fællesarealer, grønne områder og et stræde eller en gård. Tinggården består af to dele; Den oprindelige del af Tinggården fra 1978, Tinggården 1 eller den røde del, og Tinggården 2, den hvide del, som er lidt nyere fra 1983. Grupperne A til F ligger i den røde del, og grupperne G til L ligger i den hvide del.


Gruppens ansvar

Gruppen fastsætter selv reglerne for, hvordan fælleshuset fungerer. I den røde del af Tinggården er der vaskemaskiner og tørretumbler i fælleshusene A, B, C, D, E og F.

Gruppen afholder jævnligt møder via opslag, arbejdsdage o.s.v. Viceværterne rydder sne og ordner stræderne 3-4 gange årligt. Gruppen må dog gerne selv hjælpe med at holde strædet pænt, feje o.s.v.

 

Organisation – bestyrelser – udvalg - arbejdsgrupper

Tinggården er bygget op med en selskabsbestyrelse, en afdelingsbestyrelse og et repræsentantskab. Øverste myndighed er repræsentantskabet. 2 gange årligt har vi stormøde eller beboermøde, som godkender budgetter og regnskaber. Selskabsbestyrelsen fastlægger de store linjer, og afdelingsbestyrelsen de lidt mindre linjer (som også kan være ret store). Herudover fastsætter hver enkelt gruppe på demokratisk vis sine egne interne regler.

Der er desuden et forsamlingshusudvalg samt en trivselsgruppe.

Selskabet har ansat en daglig administrator til at stå for udlejning, huslejeinddrivelse og alt det praktiske omkring betaling af regninger, personaleledelse og meget andet.

Vores administrator er DAB, som har et lokalkontor i Køge.

Her kan man læse Tinggårdens vedtægter.

 

Fælleshuse / forsamlingshuse

Til hver gruppe hører et fælleshus, som kan lånes/bruges gratis efter de regler, som gruppen fastsætter. Derudover er der to større forsamlingshuse, som kan lejes. Et i Tinggården 1 med plads til ca. 75 og et i Tinggården 2 med plads til max 50. Kontaktperson for Tinggården I er Marit Rievers i Tinggården 53, og for Hullet - forsamlingshuset i Tinggården II er det Keld Hansen, Tinggården 192. 

 

Madklub – fællesspisninger

Flere grupper arrangerer selv fællesspisninger med jævne mellemrum - følg med i opslagene på fælleshuset eller spørg naboerne. Derudover er der to madklubber, som holder til i Tinggården II i Hullet - forsamlingshuset på torvet. Som ny beboer får man et gavekort til spisning i Madklubben.

 

Arrangementer

Vi afholder nogle arrangementer i løbet af året - typisk Fastelavn, Sankt Hans og høstfest. Derudover er der ind i mellem fælles nytårsaften o.l. i nogle af grupperne...

 

Ordensregler – råderet

Se vores ordensregler som pdf her og vedtægterne her..

 

Snerydning

Viceværterne rydder sne og glatførebekæmper, som det hedder. Det gør vi mellem kl. 7 og 21 på de store veje og i stræderne, hvor vi kan køre med maskinerne. Det vil så også sige, at beboerne slev skal rydde fra indgangen og hen til nærmest ryddede område...

 

Eget ansvar – ejendommens ansvar

Populært sagt er det Tinggårdens ansvar at sørge for alt det, som ikke falder ud, hvis man vender huset på hovedet og ryster det; dvs de faste bygningsdele (men man skal nu selv male og lakere og vedligeholde normalt), el, vand, varme og så lige hvidevarerne i form af komfur, ovn, køleskab eller køle/fryseskab. 

 

Forsikringer

Tinggården er naturligvis forsikret på bygningsdele, brand, glas o.s.v.: Men ikke på det, som hedder glas og kumme; dvs hvis man taber noget tungt på sin vask eller toilet, skal man selv ersatte det. Derudover bør man have en indboforsikring; som før nævnt er man selv ansvarlig for alt det, som falder ud, når (hvis) man vender bunden i vejret på sit hus;-)

 

Vaskeri

Vi har flere fælles vaskemuligheder. I Tinggården I er der vaskemaskine og tørretumbler i hvert fælleshus (A - F), og i Tinggården II er der to fælles vaskerier i 117 og 182.

Det er tilladt og der er forberedt for installation af vaskemaskine i Tinggården II.

 

Hvidevarer

Til de fleste lejligheder hører komfur / ovn og køleskab / køle/fryseskab - dog undtaget en del af de små et-værelses lejligheder. Det er naturligvis ok at anskaffe sig en fryser, selv om flere grupper har store fælles frysere. Opvaskemaskine er også ok; vi vil dog rigtig gerne kontaktes omkring installationen - husk en bakke under maskinen...

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100