Driftberetning Tinggården 2015

Årets gang i Tinggården 2015

Driftberetning Tinggården oktober 2014 – oktober 2015

2015 har ganske som de foregående år budt på mange oplevelser og udfordringer af vidt forskellig karakter, hvilket i virkeligheden er en af de helt store charmer ved at bo og arbejde i et almennyttigt boligselskab.
Antallet af fraflytninger har ligget en anelse under niveauet i 2014.
Til gengæld har vi også i 2015 haft nogle meget omfattende fraflytningssager med bl.a. store istandsættelser til følge.

 

Vi har haft et par dødsboer, hvor det efterfølgende har været nødvendigt at lugtsanere, men heldigvis er en stor del af omkostningerne dækket af forsikringen.

 

Udover flyttelejligheder har vi også haft en del vandskader – både i lejlighederne og udenfor – med bebyggelsens alder kan vi desværre nok ikke forvente at slippe helt for lignende sager i de kommende år.

 

Personalemæssigt er er vi fortsat 2 mand fast samt løs hjælp i sommerperioden - faktisk fra 1. april til ultimo september, hvor vi igen i 2015 har haft glæde af Jimmy, som kender både bebyggelsen og alle maskiner godt.

Som noget nyt har vi i 2015 haft udlagt vedligeholdelsen af stræder og gårde til ejendomsfunktionen, som i den forbindelse har fået ekstra 300 timer til fordeling hen over året. Disse opgaver har vi løst med hjælp af Jimmy og Keld, som indtil videre kun har fået ros. Ordningen er under evaluering og afventer i skrivende stund feedback fra beboerne, men det overordnede indtryk er positivt.

 

På administrationssiden har vi i 2015 haft et fint samarbejde med Stephan, som kom til os i 2014. Vi har så i slutningen af 2015 fået at vide, at vi i 2016 igen have ny inspektør...
På udlejningssiden har der været en del rokeringer i Køge, men heldigvis har samarbejdet med os fungeret fint, og i det kommende år er også Tinggårdens udlejning placeret i Køge.

 

Fibernettet er endelig kommet helt på plads, og der har været anvendt en del krudt på at få etableret hhv tv og internetstik i alle lejemål. I den forbindelse har stort set alle lejelmål i to plan haft besøg af vores elektriker, som har forbundet det 'nye' stik med det 'gamle' ledninger til 1.sals-stik.

 

I 2015 har vi gennemført en del større vedligeholdelsesopgaver:

I Tinggården I har vi skiftet den lodrette facadebeklædning flere steder.

I Tinggården I og II har vi skiftet trappetrin og repos-trin en del steder.

 

I Tinggården I har vi skiftet tagplader på én bestemt type lejlighed, hvor en konstruktiv detalje desværre har medført lidt vandskader - bl.a. en skimmelsag i ét tilfælde, men nu skulle alt være udbedret og klar til de kommende års udfordringer.

 

I Tinggården II har en del af lejlighederne fået malet havedørene, og der er skiftet 3 dobbeltdøre samt en række veluxvinduer - en opgave, der fortsættes det kommende år.

 

Der er også etableret 8 køkkener i den igangværende køkkenpulje, som holder pause i 206 og tages op igen i 2017.

 

På anmodning fra afdelingsbestyrelsen er der etableret et genbrugsrum, hvor der er gjort klar til, at en gruppe beboere kan lave kaffe og styre udvekslingen af gode brugte sager.

 

Vi har fået renset regnvandsbrøndene overalt, og der er indgået en aftale om service på pillefyret, som nu er 10 år gammelt.

 

Den bygning, som rummer ejendomskontor, mødelokaler og væksted, er blevet skimmelsaneret og har fået lagt helt ny tagbelægning i stedet for den gamle tagsasfalt, som har holdt tæt siden 1983, men nu ikke længere magtede opgaven helt 100 procent.

 

Endelig er vi i 2015 gået i gang med renoveringen af de 6 boilerrum med varmtvandsbeholdere og pumper til hhv varme og varmt vand. De første 3 er renoveret på budgettet for 2105 og de følgende 3 på det kommende års budget, og vi forventer en pæn besparelse i både varme og strøm.

 

Derudover har vi i 2015 udført en lang række af de normale vedligeholdelsesopgaver i bebyggelsen på de tekniske installationer. Der er løbende udskiftet køleskabe og komfurer, emhætter og ventilatorer, ligesom der er afsyret eller udskiftet en del redaner.

 

På den grønne side har vi i samarbejde med bestyrelsen og DABs grønne del gennemført nogle af de opgaver, som anvises i den årlige rapport. Økonomien sætter sine grænser, men tingene løses stille og roligt. Der er bla. fældet en del træer og plantet lidt nye.

I samme tråd er et råddent legelandskab nedtaget, og en gynge ændret fra rådden lærk til holdebar robinie, og i de kommende år oparbejdes et nyt legelandskab i etaper som økonomien tillader.

 

I 2015 har vi også gennemført det 4. sundhedseftersyn, hvor vi har været i samtlige lejligheder og set på indeklima, udluftning, fugt og ikke mindst tjekket bløde fuger i vådrum, og som følge af dette er vi tvunget til at skifte fuger i ca. 60 lejligheder - dette arbejde tages over et par gange, da udgiften ikke er budgetsat.

 

Derudover er der udført beboerservice, hvor vi sørger for, at både el, vand og varme fungerer tilfredsstillende. Der er udført de årlige serviceftersyn på traktorer, plæneklippere, varmtvandsbeholdere, elevator og diverse pumper. På den grønne side passer vi så plæner, bede og de godt 1,6 km hæk, som klippes 2 gange om året.

Genvej til ...

Lån af boremaskine

TV-kanaler

Bustider

Kort over bebyggelsen

Kontakt os ...

Ejendomskontor

Ejendomskontoret Tinggården
Tinggården 100
4681 Herfølge
Kontoret har følgende åbningstider:
Telefontid: Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.
Personlig henvendelse Mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00.
Desuden åbent onsdag fra kl. 15.00 - 17.00 kun for personlig henvendelse.
Telefon 56 27 53 82.
Mail: 4681@boligafdeling.dk

Kontaktpersoner

Vil du besøge Tinggården, kan du ringe til vores to kontaktpersoner:
Birgit Søborg, 25 11 19 58 eller Kirsten Jessen, 56 27 50 55.

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret
på 56 27 53 82 mellem 9.30 og 10 eller på mail 4681@boligafdeling.dk

DAB

DAB København 77 32 00 00
DAB Køge, Torvet 19,1.
Telefon 56 65 94 96

Se åbningstider m.m. her...

Hjertestarter ...

Hjertestarter er opsat ved ejendomskontoret Tinggården 100